Địa chỉ: Thôn 8- Việt Tiến-Việt Yên-Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Việt Tiến

Thôn 8- Việt Tiến-Việt Yên-Bắc Giang
c0viettien1.vy@bacgiang.edu.vn