Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang

BÉ VUI TẾT HÀN THỰC


Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nhân ngày 3/3 Tết Hàn Thực, các bé lớp 5-6 tuổi A3 hân hoan cùng nhau trải nghiệm nặn bánh trôi, hiểu biết thêm về nét đặc trưng trong ngày Tết Hàn Thực. 

Dưới đây là 1 số hình ảnh của đẹp của các bé trong ngày Tết Hàn Thực