Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Trung Sơn

Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
c0trungson1.vy@bacgiang.edu.vn