Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực đơn 2017-2018

BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 1+3 tháng 9/2017
      
ThứThứ hai                                                                Thứ ba                                     Thứ tư                                                                    Thứ năm                                                                       Thứ sáu                                                                 
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Thịt dimThịt gà xáo, Muối lạcThịt kho tàu + trứng cútTôm+ Thịt dimGiò dim mắm
Canh riêu cua Canh bí nấu xương gàCanh trai cà chuaCanh rau cải nấu thịtCanh bí nấu tôm
ChiềuSữa Gigo+ Bánh mìCháo thịtSữa + Bánh mìChè đỗ đenMỳ thịt xương
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 2,4 tháng 9/2017
      
ThứThứ hai                                    Thứ ba                                         Thứ tư                                          Thứ năm                                  Thứ sáu                                                              
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Tôm + Thịt dimThịt đậu sốt cà chuaGiò nạc dimThịt gà xáo + Muối lạcThịt kho tàu trứng cút
Canh ngao nấu rau cảiCanh bí nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu xươngCanh cua đồng
ChiềuCháo đậu xanhSữa bột Gigo + Bánh mìMỳ thịt xươngSữa bột Gigo + Bánh mìChè đỗ đen
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 1 tháng 10/2017
      
ThứThứ hai                                                                Thứ ba                                     Thứ tư                                                                    Thứ năm                                                                       Thứ sáu                                                                 
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Thịt dimThịt gà xáo, Muối lạcThịt kho tàu + trứng cútTôm+ Thịt dimGiò dim mắm
Canh riêu cua Canh bí nấu xương gàCanh trai cà chuaCanh rau cải nấu thịtCanh bí nấu tôm
ChiềuSữa Gigo+ Bánh mìCháo thịtSữa + Bánh mìChè đỗ đenMỳ thịt xương
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 3 tháng 10/2017
      
ThứThứ hai                                                                Thứ ba                                     Thứ tư                                                                    Thứ năm                                                                       Thứ sáu                                                                 
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Thịt dimThịt gà xáo, Muối lạcThịt kho tàu + trứng cútTôm+ Thịt dimGiò dim mắm
Canh riêu cua Canh bí nấu xương gàCanh rau cải nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu tôm
ChiềuSữa Gigo+ Bánh mìCháo thịtSữa + Bánh mìXôi đậu xanhMỳ thịt xương
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 2 tháng 10/2017
      
ThứThứ hai                                    Thứ ba                                         Thứ tư                                          Thứ năm                                  Thứ sáu                                                              
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Tôm + Thịt dimThịt đậu sốt cà chuaGiò nạc dimThịt gà xáo + Muối lạcThịt kho tàu trứng cút
Canh ngao nấu rau cảiCanh bí nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu xươngCanh cua đồng
ChiềuCháo đậu xanhSữa bột Gigo + Bánh mìMỳ thịt xươngSữa bột Gigo + Bánh mìChè đỗ đen
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 4 tháng 10/2017
      
ThứThứ hai                                    Thứ ba                                         Thứ tư                                          Thứ năm                                  Thứ sáu                                                              
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Tôm + Thịt dimThịt đậu sốt cà chuaGiò nạc dimThịt gà xáo + Muối lạcThịt kho tàu trứng cút
Canh ngao nấu rau cảiCanh bí nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu xươngCanh cua đồng
ChiềuCháo đậu xanhSữa bột Gigo + Bánh mìMỳ thịt xươngSữa bột Gigo + Bánh mìXôi Gấc
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 1+3 tháng 11/2017
      
ThứThứ hai                                                                Thứ ba                                     Thứ tư                                                                    Thứ năm                                                                       Thứ sáu                                                                 
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Thịt dimThịt gà xáo, Muối lạcThịt kho tàu + trứng cútThịt bò+ Thịt dimThịt xào củ quả
Canh riêu cua Canh bí nấu xương gàCanh rau cải nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu tôm
ChiềuSữa Gigo+ Bánh mìCháo thịtSữa + Bánh mìXôi đậu xanhMỳ thịt xương
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
BẢNG THỰC ĐƠN THEO TUẦN
Tuần 2,4 tháng 11/2017
      
ThứThứ hai                                    Thứ ba                                         Thứ tư                                          Thứ năm                                  Thứ sáu                                                              
Buổi
Bữa trưaCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ
Thịt bò, thịt lợn xào giá đỗ Thịt đậu sốt cà chuaThịt lợn xào trứngThịt gà xáo + Muối lạcThịt kho tàu trứng cút
Canh ngao nấu rau cảiCanh bí nấu thịtCanh trai cà chuaCanh bí nấu xươngCanh cua đồng
ChiềuCháo đậu xanhSữa bột Gigo + Bánh mìMỳ thịt xươngSữa bột Gigo + Bánh mìXôi gấc
      
    NGƯỜI LẬP  
      
      
      
      
    Nguyễn Thị Hồng 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết