Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Mỹ Hạnh
Giáo viên phụ lớp 4-5TA2 Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày tháng năm sinh 29/04/1996
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên phụ lớp 4-5TA2