Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Tiêu Thị Tâm
Giáo viện phụ lớp 4-5TA5 Tiêu Thị Tâm
Ngày tháng năm sinh 08/07/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên phụ lớp 4-5TA5