Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Hồng
Giáo viện chủ nhiệm lớp 3-4TA1, Tổ trưởng tổ MG 3 tuổi Tạ Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 22/10/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt:0976627058