Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyên
Giáo viện chủ nhiệm lớp 4-5TA3 Nguyễn Thị Tuyên
Ngày tháng năm sinh 10/08/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 01662682274