Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phước
Giáo viện chủ nhiệm lớp 3-4TA2 Nguyễn Thị Phước
Ngày tháng năm sinh 30/06/1990
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 0976375392