Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Luyến
Giáo viện chủ nhiệm lớp 4-5TA5 Nguyễn Thị Luyến
Ngày tháng năm sinh 17/08/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 0973779291