Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Giáo viện phụ lớp 3-4TA3 Nguyễn Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 08/10/1993
Giới tính
Học hàm, học vị Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 01669801802