Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải
Giáo viện phụ lớp 5-6TA2 Nguyễn Thị Hải
Ngày tháng năm sinh 01/04/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 01692792351