Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Chất
Giáo viện phụ lớp 4-5TA1 Nguyễn Thị Chất
Ngày tháng năm sinh 13/08/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

giáo viên phụ lớp 4-5TA1