Địa chỉ: Thôn Dĩnh Sơn- Trung Sơn - Việt Yên- Bắc Giang
Thông tin chi tiết:
Bùi Thu Hà
Giáo viện phụ lớp 5-6TA4 Bùi Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 29/08/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung cấp
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

sdt: 01656066230