Địa chỉ: Thôn Tam Hợp- xã Hương Mai- Việt Yên- BG
Điện thoại: 912406818
Điện thoại di động: 0912406818
Hotline: 0912406818
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hương Mai

Thôn Tam Hợp- xã Hương Mai- Việt Yên- BG
912406818
c0huongmai.vy@bacgiang.edu.vn