Địa chỉ: Thôn Tam Hợp- xã Hương Mai- Việt Yên- BG
Điện thoại: 912406818
Điện thoại di động: 0912406818
Hotline: 0912406818
 • BAN GIÁM HIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đaị học sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Hảo

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn