Địa chỉ: Thôn Tam Hợp- xã Hương Mai- Việt Yên- BG
Điện thoại: 912406818
Điện thoại di động: 0912406818
Hotline: 0912406818
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Pho Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   khanhngocvh1987@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng nhà trường

 • Đỗ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972689104
 • Bùi Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 3-4 T
  • Điện thoại:
   945581857
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 4-5 T
  • Điện thoại:
   914908588
 • Nguyễn Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 5-6 T
  • Điện thoại:
   912406840
 • Giáp Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979570748