Địa chỉ: Thôn Tam Hợp- xã Hương Mai- Việt Yên- BG
Điện thoại: 912406818
Điện thoại di động: 0912406818
Hotline: 0912406818
Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Xây dựng lớp học lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết về PTKT-XH giai đoạn 2015-2020

Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác tháng 01/2020

Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực