Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

 Trung tâm GDNN - GDTX  Tân Yên quyết tâm xây dựng một môi trường sư phạm lành mạnh, tiên tiến, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân về trí tuệ, tính độc lập sáng tạo và khả năng hợp tác, thích ứng.

Xây dựng  một trung tâm đạt chuẩn về chất lượng, có uy tín, ngang tầm với các trung tâm có chất lượng của tỉnh và của cả nước, từng bước tiếp cận, hoà nhập với nền giáo dục hiện đại .

Văn bản
Thư viện ảnh
Thông báo
Tra cứu
Liên kết
Lượt truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 313
Năm 2018 : 1.614
Thông tin nhân sự

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Yên

Địa chỉ: Nguộn B, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang

Email: ttgdtxtanyen@bacgiang.edu.vn

Tel: 0204. 3878.248