THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LỰA CHỌN MÔN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ LỰA CHỌN MÔN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

BẢN ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN MÔN HỌC(PHÁT CHO HS KHI ĐẾN NHẬP HỌC) ---->  bandangky_0001. 

HỌC SINH (PHỤ HUYNH) ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ---> pdftb_0001.pdf


Danh mục: Thông báo của trường

Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều