MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO THÍ SINH TRONG KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 (NGÀY THI 14; 15 THÁNG 6 NĂM 2022)

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO THÍ SINH TRONG KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 (NGÀY THI 14; 15 THÁNG 6 NĂM 2022)

LỊCH THI THỬ 

 SƠ ĐỒ PHÒNG THI- VỊ TRÍ ĐỂ XE - VỊ TRÍ ĐỂ ĐỒ CỦA THÍ SINH


Danh mục: Thông báo , Thông báo của trường

Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều