Thông tin chi tiết:
Vũ Trí Khởi
Bí thư Vũ Trí Khởi
Ngày tháng năm sinh 17/04/1985
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0968126622
Email khoivt.yd1@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều