Ban lãnh đạo
 • Vũ Trí Khởi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0968126622
  • Email:
   khoivt.yd1@bacgiang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều