Thông tin chi tiết:
Trần Văn Minh
Phó bí thư Trần Văn Minh
Ngày tháng năm sinh 24/11/2017
Giới tính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều