Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Đức Thái
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Th.sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0987534488
  • Email:
   thaind.yd1@bacgiang.edu.vn
 • Thân Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982123910
  • Email:
   lantt.yd1@bacgiang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều