Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Nam Thái
Hiệu phó Vũ Thị Nam Thái
Ngày tháng năm sinh 24/11/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Th.sĩ Ngữ văn
Trình độ Giáo viên Văn
Điện thoại 0965900357
Email thaivn.yd1@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách Chuyên môn

Hiệu phó nhà trường từ năm 2012

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều