Thông tin chi tiết:
Trần Văn Minh
Họ và tên Trần Văn Minh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Học hàm, học vị Thạc sĩ Toán
Điện thoại 0987131415
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hiệu phó nhà trường từ năm 2014

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều