Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0912226168
  • Email:
   nvthanh@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Nam Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Th.sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0965900357
  • Email:
   thaivn.yd1@bacgiang.edu.vn
 • Trần Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987131415
  • Email:
   minhtv.yd1@bacgiang.edu.vn