4 trường đại học phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Bắc Giang

  Ngày 25/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019. Theo đó, Bộ GD&ĐT các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên phối hợp với các Sở GD&ĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia theo đúng quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành. Các sở GD&ĐT chủ trì cụm thi phối hợp với các trường đại học được phân công tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT và báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT theo quy định.

  Theo quyết định, Cụm thi tại tỉnh Bắc Giang là cụm thi số 18, mã cụm thi 18; Bộ GD&ĐT giao đơn vị chủ trì cụm thi số 18 là Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, có 4 trường đại học làm nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi tại tỉnh Bắc Giang gồm: Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Đại học Đại Nam và Đại học Nông lâm Bắc Giang.

  Bắc Giang là 1 trong 63 cụm thi toàn quốc. Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ cho 207 trường trường đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (bao gồm cả 07 phân hiệu của các trường đại học, học viện tại các khu vực) phối hợp với 63 tỉnh thành phố tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Nhiều nhất, tại thành phố Hà Nội (mã cụm thi 01) có 13 trường đại học, học viện phối hợp với Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội. Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ phối hợp của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo thi tỉnh và xây dựng kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tại tỉnh, thành phố.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại Bắc Giang. Ảnh: Báo Thanh Niên.

 

  Như vậy, năm 2019 trong số 4 trường đại học làm nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Bắc Giang, có 02 trường năm 2018 đã phối hợp với Sở GD&ĐT Bắc Giang gồm Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại học Nông lâm Bắc Giang. Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi trắc nghiệm cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

  Được biết, theo Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT có khá nhiều điểm mới trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, nhất là ở khâu chấm thi trắc nghiệm. Rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức chấm thi tại các địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang năm 2018, nhằm bảo đảm việc chấm thi bảo đảm trung thực, khách quan và tránh kẽ hở để thực hiện gian lận trong quá trình tổ chức chấm thi, tại Điều 26 quy định về chấm bài thi trắc nghiệm năm 2019 quy định: “Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cao đẳng chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi. Việc Bảo quản bài thi tại Điểm thi được quy định chặt chẽ hơn về phòng chấm thi và việc bảo quản bài thi, yêu cầu phải có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24giờ/ngày”.

  Tại Bắc Giang, năm 2019 tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia là 19.604 em (giảm 74 thí sinh so với năm 2018), trong đó có 513 thí sinh tự do (giảm 272 thí sinh so với năm 2018). Có 8.062 thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, 11.081 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng và 461 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo Quy chế thi, mỗi em được đăng ký nhiều nguyện vọng, ít nhất là 01 nguyện vọng. Năm nay, tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký là 47.814 nguyện vọng; nhiều nhất có 3 thí sinh đăng ký tới 20 nguyện vọng mỗi em.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 24/6 đến 27/6/2019.

Xem chi tiết Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ GD&ĐT.

                                                                                                      P/s: ADM