04/10/19  Tin của trường  20
Bộ quy tắc ứng xử trường TH Nguyên Hồng
 03/10/19  Tin của trường  10
Thực hiện kế hoạch của hội đồng Đội huyện Tân Yên;Thực hiện công tác tháng 10 của chi bộ trường Tiểu học Nguyên Hồng:Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020;Ngày 3/10/2019 Liên Đội trường Tiểu học Nguyên Hồng tổ chức Đại hội Liên Đội đã bầu được các bạn học sinh vào ban chỉ huy liên Đội mới nhiệm kì ...
 02/10/19  Tin của trường  12
Tổ 4 + 5 tích cực tham gia tiết đọc thư viện
 02/10/19  Tin của trường  8
Thực hiện tốt tháng ATGT Đoàn trường Tiểu học Nguyên Hồng phối hợp với Công an xã Quang Tiến tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Giúp mỗi người khi tham gia giao thông là một tấm gương tốt cho con trẻ học tập và làm theo.