Tản mạn cuối thu

PHỐ ĐÊM

Em chèo thuyền những chuyến dọc, chuyến ngang

Mải mê với những vần thơ, con số 

Cuối thu mới bất chợt gặp nồng nàn hoa sữa

Bên góc phố đêm, bên những con đường ngày xưa đi học

Phố xá xưa quen, nay xa diệu vợi

Chạm tay vào nỗi nhớ. Không anh!

Bắc Giang, tháng 11/2018

Thúy Đỗ

Bài viết liên quan