Địa chỉ: Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam

Ảnh các bé biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam