Địa chỉ: Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Nhã nam

Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam
c0nhanamty@bacgiang.edu.vn