Địa chỉ: Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam
Chiều ngày 11/4/2019 trường mầm non Nhã Nam tổ chức cho các bé nặn bánh trôi nhân dịp Tết Hàn thực (mùng 3/3 âm lịch)
Hội giảng, thao giảng đã trở thành một hoạt động thường xuyên, hằng năm của trường MN Nhã Nam. Hoạt động này trước hết nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường , đồng thời góp phần đổi mới các hình thức sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.