Địa chỉ: Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam
 • Vũ Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967866986
  • Email:
   Hienkeo.88@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0397856973
  • Email:
   dokythu@gmail.com