Địa chỉ: Thôn Chùa Nguộn- Nhã Nam
Nội dung đang được cập nhật.