Địa chỉ: Làng thị- Ngọc Vân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

  Thực hiện số Kế hoạch số 05-KH/BTG ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Yên về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên năm 2019. Ngày 07/8/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Yên tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS; giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, GDCD các trường THCS, THPT trong toàn huyện.

 

 

  Qua sự truyền đạt của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng GD&ĐT các học viên được tiếp thu, lĩnh hội 5 nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác tư tưởng sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thông tin về 07 kết quả nổi bật, 06 tồn tại hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đặc biệt là 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng; những thông tin thời sự nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới và những yêu cầu chuẩn bị triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  Sau lớp bồi dưỡng, các trường học trên địa bàn tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị và triển khai viết thu hoạch.

                                                                                                                        P/s: Adm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết