Địa chỉ: Làng thị- Ngọc Vân
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Ngọc Vân số 2

Làng thị- Ngọc Vân
c0ngocvan2ty@bacgiang.edu.vn