Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quý Sơn số 2

Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
c2quyson2lng.bacgiang@gmail.com