Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Hồ

Nghĩa Hồ Lục Ngạn Bắc Giang
c2nghiaholng.bacgiang@moet.edu.vn