Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 11 : 21
Năm 2018 : 1.363
Liên kết website
Tin tức
  Thực hiện theo công văn số 01/HD-LN, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam về việc tổ chức thực hiện Hội Nghị Cán bộ công chức, Viên chức ...
Tin tức từ Phòng
Sáng ngày 13/9/2017, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn ...
Thông báo
  Thực hiện theo công văn số 01/HD-LN, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam về việc tổ chức thực hiện Hội Nghị Cán bộ công chức, Viên chức ...
Thông báo từ Phòng
Sáng ngày 13/9/2017, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 11 : 21
Năm 2018 : 1.363
Liên kết website
Tin tức
  Thực hiện theo công văn số 01/HD-LN, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam về việc tổ chức thực hiện Hội Nghị Cán bộ công chức, Viên chức ...
Tin tức từ Phòng
Sáng ngày 13/9/2017, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn ...
Thông báo
  Thực hiện theo công văn số 01/HD-LN, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam về việc tổ chức thực hiện Hội Nghị Cán bộ công chức, Viên chức ...
Thông báo từ Phòng
Sáng ngày 13/9/2017, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn ...
Văn bản mới
Tài liệu mới