Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bắc Lũng

Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang
c2baclungln.bacgiang@moet.edu.vn