Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 07 : 425
Năm 2018 : 529
Liên kết website
Hoạt động
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018. Thực hiện hướng dẫn số 03-HD/ĐTN-PGD. Thực hiện kế hoạch số...
Video Clip
Văn bản mới
Số: 
Tên: (QĐ 16 của UBND tỉnh quy định các khoản thu)
Số: 
Tên: (Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2015)
Số: 
Tên: (Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về)
Số: Số: 10/ KH-THBS
Tên: (KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015-2016)
Số: Số:09/KH-THBS
Tên: (KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GĐ-NT-XH NĂM HỌC 2015-2016)
Số: Số 08/KH-THBS
Tên: (KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016)