Địa chỉ: Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Tiên Nha

Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang
c0tiennhaln.bacgiang@moet.edu.vn