Địa chỉ: P.Thanh Tân - T.T Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
Điện thoại: 02403685391
Hotline: 0986230968
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hoa Sen

P.Thanh Tân - T.T Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
02403685391
c0ttrdoingoln.bacgiang@moet.edu.vn