Địa chỉ: P.Thanh Tân - T.T Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
Điện thoại: 02403685391
Hotline: 0986230968
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thơ
Tổ phó tổ Nhà trẻ Nguyễn Thị Thơ
Giới tính Nữ
Mạng xã hội