Địa chỉ: P.Thanh Tân - T.T Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
Điện thoại: 02403685391
Hotline: 0986230968
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Chiến
Hiệu phó Vũ Thị Chiến
Ngày tháng năm sinh 13/01/1966
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0914097000
Email nvb@edu.vn
Mạng xã hội