Địa chỉ: P.Thanh Tân - T.T Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
Điện thoại: 02403685391
Hotline: 0986230968
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hiền
Hiệu trưởng Trần Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 29/05/1964
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0986230968
Email tranthihien.hoasen@gmail.com
Mạng xã hội