Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 08 : 48
Năm 2019 : 495
 • Nguyễn Thị Hồng Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984863215
  • Email:
   nthluyen.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Dương Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662058576
  • Email:
   dtthao.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Thạch Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01695869632
  • Email:
   , ttgiang.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Dương Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dthong.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
 • Trịnh Tú Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984133758
  • Email:
   ttlinh.c2ttlg@bacgiang.edu.vn
Thư viện ảnh
Video Clip
Tài liệu mới