Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 95
Năm 2019 : 3.030
Liên kết website
Tin tức từ Sở
Thực hiện Công văn số 485/GDĐT, ngày 07/11/2017 của Phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2017-2018; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 ...
Tin tức từ Phòng
Báo cáo tự đánh giá tháng 5/2017
Thông báo
QUY TẮCỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HT, ngày 10 tháng 3 năm 2017)
Thông báo từ Phòng
A. CHỦ ĐỀ NĂM HỌCGiữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới