Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 639
Năm 2019 : 1.783
Liên kết website
Tin tức từ Sở
Thực hiện Công văn số 1146/SGDĐT-CTTT ngày 16/11/2017 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền phóng sự truyền hình: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người; Phòng GD&ĐT thành phố Bắc ...
Tin tức từ Phòng
Báo cáo tự đánh giá tháng 5/2017
Thông báo
QUY TẮCỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HT, ngày 10 tháng 3 năm 2017)
Thông báo từ Phòng
A. CHỦ ĐỀ NĂM HỌCGiữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới